Ponuda troškovnika prema nacrtu pojedinih objekata

Troškovnik je raspoređen u dvije glavne grupe radova, građevinski i završni radovi. Stavke su raspoređene u podgrupe radova po redoslijedu gradnje. Troškovnik je pisan na pojednostavljeni način, zbog jasnoće sadržaja.

U troškovniku je određena količina i cijena za svaku pojedinu stavku, prema idejnom nacrtu za kuću. Način izračuna količina je prema normama u graditeljstvu, a za instalaterske i ostale radove, osim normi i prema stečenoj praksi Porez na dodanu vrijednost je iskazan na kraju troškovnika, nakon zbroja svih radova.

Troškovnik u tri verzije za kuću SABINA površine 194 m2 + tearasa

Troškovnik u tri verzije za kuću SABINA površine 194 m2 + tearasa

Izbornik

Zahvaljujemo!

Uskoro ćemo Vam se javiti

Pitajte nas

(samo ozbiljni i konkretni upiti)

[contact-form-7 404 "Nije pronađeno"]